top of page
Touchscreen%2520Computer_edited_edited.j

OM COMELUS

Comelius hjelper små og store bedrifter med oppbygging og vedlikehold av styringssystem for kvalitet, miljø, HMS, trygg mat/HACCP og andre områder. Vi har solid kompetanse og erfaring fra mange ulike bransjer og fagområder, og bistår blant annet med dokumentasjon, prosesskartlegging, avvikshåndtering, risikostyring, sertifiseringsprosesser og revisjoner. For noen bedrifter kan det lønne seg å leie inn en fast kvalitetsleder, HMS-sjef eller trygg mat-leder på timesbasis fra Comelius i stedet for dekke disse funksjonene internt.


Comelius samarbeider tett med Landax AS, og har inngående kompetanse på det skybaserte systemverktøyet de leverer. Vi kan bistå med vurdering/presentasjon av løsningen, samt implementering, opplæring og tilpassing/oppbygging av systemet for dine behov. 

OM OSS: About
bottom of page