top of page

Gapanalyse: Kvalitet, miljø eller HMS

Nettbasert evalueringsmøte. "Tilstandsrapport" med våre anbefalinger

  • 1 time
  • 1 390 norske kroner
  • Nettmøte

Tjenestebeskrivelse

Vi tilbyr nå en gunstig fastpris på nettbasert behovskartlegging/gapanalyse av deres styringssystem for kvalitet, miljø, HMS eller andre , inkludert en oversiktlig rapport på deres styringssystem for kvalitet, miljø eller HMS. Rapporten vil gi en enkel oversikt over eventuelle "gap"/avvik mellom krav og system, og våre anbefalinger til forbedring og videre utvikling. Nettmøtet vil vare i ca. en time, og vi vil forsøke å hjelpe dere med et overordnet overblikk over hvilke krav/ønsker dere selv og deres interesseparter har til kvalitetssystemet deres, og evaluere eventuell dokumentasjon dere allerede har på plass. I etterkant sender vi en rapport med oppsummering, eventuelle mangler, og våre anbefalinger til løsninger/forbedring. Fast pris for en times nettbasert møte, samt enkel rapport: 1390 kr. (*Dersom kompleksitet og omfang er for stort for en times overordnet analyse, kan det avtales en utvidet pakke, fortsatt til vår tilbudspris. Det er også mulig å avtale et møte hos dere, da vil reise-/kost komme i tillegg)


Kontaktinformasjon

+4790059914

hanna@comelius.no

Kvækavegen 353, Ridabu, Norge


Tjenesteside: Bookings Service Page
bottom of page