top of page

FAGBISTAND OG SERTIFISERING

KVALITET - MILJØ - HMS - BEREDSKAP  - TRYGG MAT/HACCP - FDV

Vi bistår med systemrådgiving, konsulentbistand og sertifisering, og hjelper deg med å sørge for at system og praksis er i samsvar med aktuelle krav i lover, forskrifter og standarder.

Stock%20photo_edited.jpg
Hovedside: Welcome

TJENESTER

SERTIFISERING OG SAMSVAR

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO 22000:2018

 • HMS, Internkontroll

 • Trygg mat/HACCP

 • Beredskap, Industrivern, risikostyring

 • Drift og vedlikehold (FDV)

 • Sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring

SYSTEMRÅDGIVING

 • Bistår i digitaliseringsprosesser

 • Optimalisering av systemverktøy

 • Intuitive system som alle forstår

 • Effektivisering

 • Enkel og forbedret dokumentasjon

 • LANDAX som systemverktøy

KONSULENTBISTAND

 • Oppbygging av styringssystem

 • Prosesser og rutiner

 • Avviks- og risikostyring

 • Samsvar med lover, forskrifter og standarder

 • Internrevisjon og forbedring

 • HACCP-planer, fareanalyser

 • Personal og kompetanse

 • Oppfølging av eiendom og utstyr

Hovedside: Liste
A business meeting

OM COMELIUS

Comelius hjelper små og store bedrifter med styringssystem for- og ledelse av kvalitet, miljø, HMS, trygg mat/HACCP og andre områder. Vi har solid kompetanse og erfaring fra mange ulike bransjer og fagområder, og bistår blant annet med dokumentasjon, prosesskartlegging, avvikshåndtering, risikostyring, sertifiseringsprosesser og internrevisjoner. Vi har også kunder som outsorcer ledelsen av av kvalitet osv. til Comelius i stedet for å dekke denne typen "spesialkompetanse" med interne ressurser.

 

Comelius har en partneravtale med Landax AS, og har inngående kompetanse på det skybaserte systemverktøyet de leverer. Vi kan bistå med vurdering/presentasjon av løsningen, samt implementering, opplæring og tilpassing/oppbygging av systemet for dine behov. 

Hovedside: About
bottom of page