top of page
Standards quality Assurance control stan

SERTIFISERING OG SAMSVAR

Sertifisering og samsvar: Overskrift

KRAV TIL SERTIFISERING FRA KUNDER OG MARKED

Opplever bedriften din forventning eller krav til ISO-sertifisering eller andre godkjenninger fra kunder og marked? Kunne et sertifikat forenklet/eliminert arbeidet med dokumentasjon knyttet til salg og kundekrav?

KAN DERE KLARE DET?

Together%20at%20the%20Top_edited.jpg

Virker sertifiseringsprosessen litt komplisert og uangripelig, eller mangler dere rett og slett kompetansen eller ressursene til å gjennomføre alene?

 

Kan dere klare det? Ja! Med litt hjelp behøver sertifikatet ikke være langt unna. Det trenger heller ikke å koste skjorta!

OPPNÅ SERTIFISERING PÅ NOEN MÅNEDER! 

Nå toppen

Comelius kan hjelpe din bedrift med hele eller deler av prosessen for å oppnå sertifiseringen, slik at system, dokumentasjon og praksis er i samsvar med kravene som stilles i standarden(e). Det behøver heller ikke ta lang tid! I mange tilfeller kan bedrifter oppnå sertifisering på noen måneder.

SAMSVAR MED LOVER, FORSKRIFTER OG ANDRE KRAV

lovbok

Det stilles mange krav til bedrifter i lover og forskrifter. Spesielt ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er et stort fokus, i tillegg skal hensynet til ytre miljø ivaretas. Er bedriftens prosesser og rutiner i samsvar med lover, forskrifter og standarder? Er dokumentasjon i orden, og har dere gode system for risikostyring og avvikshåndtering?

HVA KAN COMELIUS HJELPE MED?

 • GAP-analyse - hva er på plass, og hva mangler for å være i samsvar med kravene i standarden, lover og forskrifter?
   

 • Vurdering, valg og optimalisering av elektronisk systemverktøy
   

 • Kartlegging og beskrivelse av prosesser og rutiner
   

 • Risikovurderinger, fareanalyser og rapportering
   

 • Utarbeide prosedyrer og annen dokumentasjon
   

 • Gode metoder og system for å enkel og intuitiv styring

MYNDIGHETSKRAV, STANDARDER OG TILLATELSER COMELIUS KAN BISTÅ MED

Stock%20photo_edited.jpg
 • Internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven o.l.

 • Forurensningsloven o.l.

 • Krav til trygg mat (ihht. Mattilsynets beskrivelser)

 • Krav til industrivern og beredskap

 • ISO 9001:2015 (Kvalitet)

 • ISO 14001:2015 (Miljø)

 • ISO 22000:2018 (HACCP/Trygg mat)

 • Miljøfyrtårn

 • Sertifisering for Sakkyndig Kontroll

 • Eventuelle andre relaterte standarder og tillatelser

Sertifisering og samsvar: Produkter
bottom of page