top of page
Konsulenttjenester: Overskrift
web Konsultasjon
KONSULENTBISTAND

HVA KAN COMELIUS HJELPE MED

 • GAP-analyse - hva er på plass, og hva mangler for å være i samsvar med kravene i standarden, lover og forskrifter?
   

 • Vurdering, valg og optimalisering av elektronisk systemverktøy
   

 • Kartlegging og beskrivelse av prosesser og rutiner
   

 • Risikovurderinger, fareanalyser og rapportering
   

 • Utarbeide prosedyrer og annen dokumentasjon
   

 • Gode metoder og system for å enkel og intuitiv styring

Konsulenttjenester: Produkter
bottom of page