top of page

VI GRATULERER MODUL NORDIC MED DOBBEL ISO-SERTIFISERING!KOMBINERT SERTIFISERING FOR ISO 9001 OG ISO 14001

De siste månedene har jeg fått følge Modul Nordic AS i Løten kommune gjennom en travel og spennende sertifiseringsprosess. At ledelsen aktivt har inkludert alle ansatte i arbeidet med systemet; prosesskartlegging, rutinebeskrivelser og risikovurderinger, tror jeg har vært en klar suksessfaktor for at de seilte gjennom revisjonen omtrent uten avvik. Naturligvis i tillegg til at dette er en bedrift hvor fokus og rutiner knyttet til kvalitet og miljø allerede har vært godt etablert i mange år. Som innleid kvalitets- og miljøleder har jeg bistått med oppbyggingen av deres styringssystem, og kan slå fast at dokumentasjon og praksis er i samsvar med kravene i ISO 9001 og 14001. Gratulerer til Modul Nordic med to velfortjente sertifikater i glass og ramme!

Daglig leder hos Modul Nordic, Henrik Rustad, med to rykende ferske ISO-sertifikat

ISO-SERTIFISERING UNDER PANDEMI

Modul Nordic er en av Norges ledende leverandører av medisinteknisk forbruksmateriell til sykehus og andre helsevirksomheter. Som så mange andre er de avhengige av sine ansatte for å opprettholde leveranser, og følger strenge tiltak for å minimere risiko for smitte. Det betyr også møter og workshops på Teams, og selv om ingenting kan slå å møtes ansikt til ansikt har det fungert overraskende bra med online samarbeid.


Også revisjoner og møter med Annette Håkonsen som vår revisor fra Nemko ble gjennomført via Teams. Med relevant yrkesbakgrunn og en god miks av profesjonell og avslappet tilnærming bidro Annette til at alle senket skuldrene og hadde en god og lærerik opplevelse av sin første revisjon.


Revisjon a la Corona

LANDAX KAN FORENKLE STYRING AV KVALITET OG MILJØ

Modul Nordic hadde allerede brukt Landax i flere år, men i forbindelse med sertifiseringsprosessen gjorde vi mange tilpasninger og endringer for å forenkle bruken av systemet. Landax innehar utrolig mange funksjoner og muligheter, og har alt som trenges for å ivareta styring av kvalitet, miljø og mange andre områder.


Nettopp på grunn av alle mulighetene kan Landax lett fremstå som et stort og overveldende system, men det finnes gode muligheter for å tilpasse systemet slik at det oppleves enkelt og relevant for forskjellige brukergrupper.


Eksempel på oppsett av hovedstartside i Landax

INTUITIV TILGANG TIL RELEVANT INFORMASJON

For Modul Nordic var det avgjørende at dashbord, menyer og snarveier ble satt opp slik at de enkelt kunne navigere rundt og finne relevant informasjon. Med blant annet en egen startside for arbeidsgruppen for kvalitet og miljø, med relevante prosesskart, dokumenter, rapporter og tiltaksplan lett tilgjengelig er systemet med på å forenkle arbeidet.


Systemet er satt opp slik at aktiviteter som tiltak, møter, dokumenter som må revideres og avvik som må følges opp dukker opp på dashbordet, i tillegg til varsler ved behov. Oppgaver behandles gjerne av flere personer samtidig, med tydelig dialog direkte i saken. Det er satt opp eget system med mal for å planlegge årets medarbeidersamtaler, med sjekkliste for saker og dokumentasjon på samtalen. Nå er Landax en viktig faktor i at Modul Nordic i stor grad selvstendig kan drifte arbeidet med kvalitet og miljø videre.

Eksempel på oppsett av hovedstartsideER ISO-SERTIFISERING AKTUELT FOR DIN BEDRIFT?

Modul Nordic oppnådde to sertifikater i løpet av få måneder. Har du vurdert sertifisering for din bedrift, men mangler kompetanse internt eller trenger hjelp med hele- eller deler av prosessen, ta kontakt for et uforpliktende møte hvor vi kan se på hvilke behov og spørsmål dere har, og hvordan Comelius kan hjelpe dere.


Du kan lese mer om styringsverktøyet Landax her

83 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page