top of page
Standards quality Assurance control stan

KONSULENTTJENESTER

Vi har fagkompetansen du trenger

Som leder har du mange baller i luften. Ikke alle har den tiden eller fagkompetansen internt til å sørge for at dokumentasjon og praksis er i samsvar med

Systemrådgiving: Overskrift
Business competition with jumping busine

KRAV TIL SERTIFISERING FRA KUNDER OG MARKED

Opplever bedriften din forventning eller krav til ISO-sertifisering eller andre godkjenninger fra kunder, leverandører eller for å oppnå eller øke markedsposisjon? Kanskje ønsker dere å ligge i forkant og være klar den dagen kravene øker?

Sammen på toppen

KAN DERE KLARE DET?

Virker sertifiseringsprosessen litt komplisert og uangripelig, eller mangler dere rett og slett kompetansen eller ressursene til å gjennomføre alene?


Kan dere klare det? Ja! Med litt hjelp behøver sertifikatet ikke være langt unna. Det trenger heller ikke å koste skjorta!

Nå toppen

OPPNÅ SERTIFISERING MED COMELIUS

Comelius kan hjelpe din bedrift med hele eller deler av prosessen for å oppnå sertifiseringen, slik at system, dokumentasjon og praksis er i samsvar med kravene som stilles i standarden(e).

Gjennomgang av loven

SAMSVAR MED LOVER, FORSKRIFTER OG ANDRE KRAV

Det stilles mange krav til bedrifter i lover og forskrifter. Spesielt ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er et stort fokus, i tillegg skal hensynet til ytre miljø ivaretas. Er bedriftens prosesser og rutiner i samsvar med lover, forskrifter og standarder? Er dokumentasjon i orden, og har dere gode system for risikostyring og avvikshåndtering?

Man Iført Tool Belt

HVA KAN COMELIUS HJELPE MED

 • GAP-analyse - hva er på plass, og hva mangler for å være i samsvar med kravene i standarden, lover og forskrifter?

 • Vurdering, valg og optimalisering av elektronisk systemverktøy

 • Kartlegging og beskrivelse av prosesser og rutiner

 • Risikovurderinger, fareanalyser og rapportering

 • Utarbeide prosedyrer og annen dokumentasjon

 • Gode metoder og system for å enkel og intuitiv styring

Stock photo. Kvalitetsledelse.jpg

MYNDIGHETSKRAV, STANDARDER OG TILLATELSER VI DEKKER

 • Internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven o.l.

 • Forurensningsloven o.l.

 • Krav til trygg mat (ihht. Mattilsynets beskrivelser)

 • Krav til industrivern og beredskap

 • ISO 9001:2015 (Kvalitet)

 • ISO 14001:2015 (Miljø)

 • ISO 22000:2018 (HACCP/Trygg mat)

 • Miljøfyrtårn

 • Sertifisering for Sakkyndig Kontroll

 • Eventuelle andre relaterte standarder og tillatelser

Systemrådgiving: Produkter
bottom of page