top of page

VÅRE TJENESTER

SAMSVAR OG SERTIFISERING

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO 22000:2018

 • HMS / Internkontroll, SHA

 • Trygg mat/HACCP

 • Beredskap, risikostyring, industrivern

 • Sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring

SYSTEMRÅDGIVING

 • Bistår i digitaliseringsprosessen

 • Optimalisering av systemverktøy

 • Brukervennlighet

 • Effektivisering

 • Enkel og forbedret dokumentasjon

 • LANDAX som systemverktøy

Software Engineers

KONSULENTTJENESTER

 • System og dokumentasjon

 • Prosesskartlegging

 • Avviksbehandling

 • Risikostyring

 • Samsvar med krav

 • Revisjon og forbedring

 • HACCP-planer, fareanalyser

 • Dokumentstyring

Konsultasjon

GRATIS INTRODUKSJONS-
KONSULTASJON

 • Vurdering av behov og utfordringer

 • Enkel GAP-analyse

 • Rådgiving

 • Løsningsforslag

Young Asian businesswoman work at home a
Våre tjenester: Services
bottom of page